Co oznacza złamanie kręgosłupa?

W sezonie letnim, powraca jak bumerang temat uszkodzeń kręgosłupa. Skoki „na główkę” w zbiornikach wodnych do tego nieprzystosowanych oraz wakacyjne nieostrożność, zwykle młodych ludzi, sprawia, że w obecnym sezonie powypadkowe złamanie kręgosłupa stają się coraz częstszą diagnozą.

Urazy kręgosłupa nie wiążą się jednak tylko z gwałtownymi wypadkami. Czasami złamanie kręgów może nastąpić w warunkach niewskazujących, że mogło dojść do złamania kości. Takie uszkodzenie może pozostać niezauważone przez chorego nawet przez dłuższy czas.

Rodzaje złamań kręgosłupa

Uszkodzenia kręgosłupa możemy podzielić na wysokoenergetyczne oraz niskoenergetyczne. Do tych pierwszych zaliczamy złamania, do których doszło w wyniku gwałtownego urazu. Powodem uszkodzenia kręgów  było działanie nagłej, dużej siły pochodzącej np. z wypadków komunikacyjnych, czy upadku ze znacznej wysokości. Złamania niskoenergetyczne mają podłoże patologiczne i zaliczamy do nich wszystkie uszkodzenia powstałe pod wpływem działania siły, która w normalnych warunkach nie uszkodziłaby zdrowej kości. Osłabienie struktury kości, które towarzyszy takim urazom może być powiązane z zanikami tkanki kostnej w przebiegu takich chorób jak osteoporoza czy szpiczak. Przy złamaniach niskoenergetycznych chory może nie odczuć bezpośredniego momentu uszkodzenia kręgosłupa. Ból często pojawia się znacznie później.

Objawy

W przypadku gwałtownych złamań kręgosłupa pierwszym i najbardziej oczywistym objawem jest ból, promieniujący od miejsca urazu na całe plecy. W sytuacjach, w których dochodzi do ucisku na rdzeń kręgowy pojawiają się pogorszona wrażliwość lub utrata funkcji motorycznych. Mogą także wystąpić trudności z oddychaniem i towarzyszący im ból (uszkodzenia odcinka szyjnego mogą wywołać porażenie mięśni międzyżebrowych oraz przepony).

Złamanie kręgosłupa niskoenergetyczne może nie wywoływać żadnych objawów. Może wystąpić ból kręgosłupa nasilający się w czasie chodzenia i pozostawania w pozycji stojącej. Czasami  złamanie objawia się sztywnością pleców, nieznacznymi zmianami w postawie ciała, trudnościami ze wstawaniem czy zmniejszeniem wysokości ciała. Występują jednak sytuacje, w których złamania niskoenergetyczne charakteryzują się silnym bólem, czy słabieniem nóg, a nawet ich paraliżem. Zaburzenia neurologiczne powstają gdy fragmenty uszkodzonego kręgu dostaną się do otworów międzykręgowych lub do kanału kręgowego.

Leczenie

W zależności od złamania kręgosłupa, jego pochodzenia oraz skomplikowania stosuje się różne formy leczenia. Nie zawsze koniecznością jest operacja, np. w sytuacjach gdy kręgosłup jest stabilny i nie ma zagrożenia uszkodzenia rdzenia kręgowego (złamaniu uległy trzon lub wyrostki kręgowe ale kręgosłup stabilizowany jest dzięki wiązadłom i torebkom stawowym). Istotne jest wówczas unieruchomienie uszkodzeń za pomocą kołnierza lub gorsetu ortopedycznego oraz stała kontrola lekarska.

W przypadkach niestabilnego kręgosłupa stosowane jest leczenie operacyjne, mające na celu zespolenie złamania oraz potencjalne uwolnienie rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z ucisku. Po zabiegu konieczna jest rehabilitacja.

W ostatnich latach w leczeniu złamań kręgosłupa wprowadzono nowe małoinwazyjne metody. Możemy do nich zaliczyć m.in. kyfoplastykę czy wertebroplatykę. Pierwsza z nich to grupa zabiegów polegająca na odtworzeniu wysokości złamanego trzonu kręgu oraz jego stabilizacji poprzez wprowadzenie do niego (poprzez małe nacięcie) elementów nastawiających lub cementu kostnego. Druga z metod opiera się na wprowadzeniu jedynie cementu i często stosowana jest w przypadku złamań niskoenergetycznych u osób starszych.

Dodaj komentarz