Psychologia celów fitness: Jak ustawić i realizować cele w treningu

I. Wprowadzenie
– Dlaczego cele są ważne w treningu fitness
– Psychologiczne aspekty celów

II. Jak ustawić cele w treningu
– Konkretne cele vs. ogólne cele
– S.M.A.R.T – czyli jak tworzyć cele SMART
– Wizualizacja i kreowanie wizji celu

III. Metody realizacji celów
– Systematyczna praca i dążenie do celu
– Planowanie treningów i wykorzystywanie osiągnięć
– Motywacja do realizacji celu – jak skutecznie ją budować

IV. Psychologiczne bariery i sposoby ich przekraczania
– Prokrastynacja i spadki motywacji
– Negatywne myśli i samosabotaż
– Techniki świadomości siebie i umiejętności pokonywania barier

V. Podsumowanie
– Ustalenie celów jest ważne dla każdego, kto chce osiągnąć sukces w treningu fitness
– Bez właściwego umiejscowienia celu nie jest łatwo uzyskać pożądany efekt
– Ustalenie konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, relevantnych, i terminowych celów SMART pomaga w realizacji celów
– Systematyczna praca, wykorzystywanie osiągnięć, motywacja i pokonywanie barier są ważne dla osiągnięcia celów.

Dodaj komentarz